Sztuka słuchania

Kto dzisiaj słucha kogo? Jako akademiczka prowadzę wykłady na uniwersytecie. Bardzo różne, gdyż preferuję interdyscyplinarne spojrzenie na naukę. Łączę fakty i definicje, tworzę niekiedy hybrydy znaczeniowe. Za sens nauki uważam tworzenie meta-połączeń, swoistego hipertekstu na poziomie dyscyplin. Jako filolożka i pedagożka, a raczej fanka nauk społecznych i humanistycznych w szerokim ujęciu, przeważnie oscyluję na linie-granicy […]

Read More Sztuka słuchania