Młodzi badają! Praca magisterska na temat tutoringu na Filologicznym UG

img_20191027_132203

fot. Beata Karpińska-Musiał

Tutoring zatacza coraz szersze kręgi w uniwersytetach, nie tylko jako praktyka dydaktyczna albo przedmiot naukowych badań pedagogicznych. W dniu dzisiejszym, 28 października, w pięknym stylu obroniona została na Wydziale Filologicznym UG, w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki, pierwsza praca magisterska dotycząca poczucia dobrostanu nauczycieli praktykujących tutoring w szkołach. Jest to znaczący moment dla edukacji tutorskiej w polskim kontekście akademickim.

Praca jest wyjątkowa pod paroma względami. Po pierwsze, sama powstała w efekcie procesu tutorskiego. Po drugie, odzwierciedla autentyczną pasję jej autorki  – nauczycielki języka obcego, której bliska stała się edukacja spersonalizowana we własnej pracy zawodowej. Potrzeba zajęcia się tym tematem wypłynęła z realnego problemu zauważonego w pracy dydaktycznej, na który Pani Magda starała się znaleźć odpowiedź w podejściu psychologii pozytywnej oraz etyce cnót Arystotelesa. Przywołała i przeanalizowała szeroko korzenie tutoringu w tradycji zarówno antycznej, jak i współczesnej anglosaskiej, w teoriach pedagogiki personalistycznej, jak tez modelu PERMA Martina Seligmana. Nie pomijając krytycznego ujęcia tego podejścia,  znalazła w nim wiele odpowiedzi na początkowe, zalążkowe kwestie niezbędne w pracy i badaniach (a zatem w świadomości praktyków i badaczy)  na temat dobrej relacji między nauczycielem i uczniem, tutorem i tutee. Opisała specyfikę i skalę atrybutów osobowościowych i kompetencji dobrego tutora. W części badawczej poszukiwała związków między prowadzeniem tutoriali a wybranymi komponentami poczucia dobrostanu u tutora. Jakkolwiek nie na reprezentatywnej próbie i w sposób wycinkowy, wykazała na podstawie opinii badanych nauczycieli pozytywną zależność między uprawianiem tutoringu a poczuciem eudajmonicznego (ale też hedonistycznego) zadowolenia z życia. Warto dodać, że praca, powstając w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki, napisana została w języku angielskim!

Kolejna wyjątkowość tej pracy, to także jej interdyscyplinarna (i oczywiście) anglojęzyczna obrona! Recenzentką tej pracy zgodziła się być dr hab. Katarzyna Skrzypińska, psycholog, adiunkt hab. na Wydziale Nauk Społecznych UG. Tym samym, praca oceniona została przez przedstawicielki dwóch dziedzin i trzech dyscyplin: nauk humanistycznych (językoznawstwo), oraz społecznych (pedagogika i psychologia).

Otwieramy zatem z Koleżanką drogę do interdyscyplinarnej, międzywydziałowej, a merytorycznie wysoce uzasadnionej współpracy w zakresie oceniania prac dyplomowych i magisterskich.

To krok do zmiany pewnego uzusu w akademii, który nakazywał sądzić, że oceny prac należy wykonywać w zakresie jednego instytutu lub wydziału. Nie ma, jak się okazało, żadnych formalnych przeciwwskazań do zapraszania specjalistów z dyscypliny innej niż ta, w ramach której formalnie realizowane jest seminarium lub pisana praca:-) W końcu przede wszystkim liczy się jakość oceny, wykonanej przez ekspertów w zakresie badanego tematu i dyscypliny.

Serdecznie dziękuję Szanownej Komisji, w tym Przewodniczącej dr Oldze Aleksandrowskiej, a Nowej Pani Magister gratuluję sukcesu i pięknej obrony!

Współpraca z tak samodzielną, zaangażowaną i ambitną studentką, to autentyczna eudajmonia….

Be-3

img_20191028_191109

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s