Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu UG

Od kwietnia 2021 roku działa w Uniwersytecie Gdańskim powołane zarządzeniem JM Rektora Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu UG.

Po więcej szczegółowych informacji na temat celów i funkcji tej międzywydziałowej, nowej jednostki, składu Zespołu Centrum oraz misji, jaka mu przyświeca w kontekście rozwijania jakości dydaktyki zapraszam tutaj: