Cooperation

Twórczy ferment, doskonalenie, konstruowanie nowej wiedzy – rodzą się we współpracy. Zarówno innowacje dydaktyczne, jak i ekspansja wiedzy i umiejętności mają to do siebie, że rozchodzą się metodą kręgów na wodzie – gdy inspiracja spadnie na podatny grunt, zaraża szybko i nieuchronnie.

black and white blackboard business chalkboard

Photo by Pixabay on Pexels.com

Poza etatową pracą dydaktyczno-naukową na Wydziale Filologicznym w Uniwersytecie Gdańskim od 2004 roku, miałam przyjemność w latach 2014 – 2019 współpracować szkoleniowo, edukacyjnie i w ramach popularyzacji nauki z następującymi instytucjami:

  1. Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej: https://cjo.pg.edu.pl/aktualnosci
  2. Akademia Innowacyjnej Edukacji – Hanna Łowicka: https://www.aie.edu.pl/o-nas
  3. Collegium Wratislaviense: http://cw.edu.pl/zespol-trenerow/
  4. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: https://ue.poznan.pl/pl/
  5. Uniwersytet Śląski w Katowicach (Otwarte Spotkania Dydaktyczne): https://www.us.edu.pl
  6. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu: https://www.wsb.pl/torun/

A współpraca badawczo-naukowa w obszarze dydaktyki akademickiej, edukacji spersonalizowanej oraz badań nad jakością kształcenia toczy się lub toczyła z:

  1. Wydziałem Biologii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu (seminaria naukowe i konferencja dydaktyczna, 2017)
  2. Uniwersytetem Techniczno – Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie (seminaria naukowe, superwizje tutorów, szkolenie dla tutorów, 2017)
  3. Instytutem Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (wizyta studyjna, seminarium dla studentów i kadry akademickiej, 2017)
  4. Instytutem Psychologii i Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Aurel’a Vlaicu w Arad, Rumunia (wyjazd w ramach programu Erasmus+ mobilność kadry akademickiej, maj 2019)

Zapraszam do współpracy – tematyka i profil oferowanych szkoleń, konsultacji lub superwizji w zakładce TEACHER TRAINING PORTFOLIO

https://platform.linkedin.com/badges/js/profile.js