KONFERENCJE I WARSZTATY

Zestawienie udziału w konferencjach i seminariach naukowych oraz dydaktycznych – w moim przypadku w latach 2004-2021 – można podzielić na dwie części: tę sprzed pandemii Covid-19 i wszczęcia dydaktyki oraz uprawiania nauki w sposób zdalny, oraz tę od 2020 roku. Wszyscy akademicy i akademiczki doświadczyliśmy przełomu jakim jest wymuszona praca zdalna, więc warto potraktować to jako pewien próg, wydarzenie węzłowe, krytyczne, i spojrzeć na styl uprawiania nauki, popularyzacji badań oraz prowadzenia dydaktyki od 2020 roku. Więcej o tym później. Zresztą powstaje na ten temat coraz więcej publikacji naukowych i popularno – naukowych.

Chwilowo czynię tutaj rekonstrukcję tylko wydarzeń z 2020-21, w jakich miałam, lub będę jeszcze miała przyjemność wziąć udział czynny lub bierny:

2021

  1. International Scientific Conference “Education and the Challenges of the Multicultural World” – udział bierny

Maria Grzegorzewska University in Warszaw 21st and 22nd of January 2021, online

2. Wykład gościnny na zaproszenie w Uniwersytecie Jagiellońskim (Projekt: “Profesjonalny polonista. Praktyka i profesjonalizacja”) – 9.04.2021, online

https://wse.amu.edu.pl/dla-pracownika/content-wse-pracownik/414274-wyklad-o-tutoringu-akademickim-instytut-tutoringu-szkolnego-i-uniwersytet-jagiellonski

3. Szkolenie z zakresu pracy ze studentami z trudnościami natury psychicznej – udział czynny jako słuchaczka

Uniwersytet Gdański, 15-16 kwietnia 2021, online

4. The International Conference by Ministry of Science and Education: “Enhancing the teaching competences of academic teacher – project Masters of Didactics – udział czynny jako prelegentka

Warsaw, online, 21-22 of June, 2021

5. seminar online: Dyskusja wokół książki Autoetnograficzne “zbliżenia” i “oddalenia”. O autoetnografii w Polsce” – udział bierny

12 kwietnia, 2021, online

6. konferencja dydaktyczna “Ars Docendi” – udział czynny jako prelegentka

20-21.09.2021, online

https://arsdocendi.uj.edu.pl/doskonalenie/konferencja/program

7. VIII Ogólnopolski Kongres Tutoringu – udział czynny jako prelegentka

24-26.09.2021, online

https://www.kongrestutoringu.pl/program/