My philosophy of education

Nauka, nauczanie, uczenie się, naukowy, naukowiec… Edukować, edukacja, edukacyjny… Reforma edukacji, edukacja włączająca, demokratyczna, elitarna, transmisyjna i autonomizująca.

Nauczanie domowe, indywidualne, tradycyjne i innowacyjne. Uczenie się przez doświadczenie, ustawiczne, kolaboracyjne, medialne, poprzez dramę...

Dziesiątki terminów. Setki definicji od dziesiątek lat. Wydaje się, że trudno napisać coś nowego o edukacji. A jednak będę próbować!

Bo edukacja jest moim życiem – prywatnie i zawodowo. Kształcę w obszarze języka angielskiego i językoznawstwa od 30 lat. Jako edukatorka (nauczycieli), badaczka edukacji i akademiczka – od 15, czyli przez połowę tego czasu. Mam swoje doświadczenie zarówno polskie, jak i zagraniczne w tym względzie. Wydaje mi się, że mogę coś o edukacji powiedzieć i opowiedzieć.  Najważniejsze jest jednak dla mnie to, że przez te wszystkie dekady – ja także sama się non stop uczę. Wielość doświadczeń, kontekstów i LUDZI spotkanych na tej drodze to bogactwo nie do przecenienia.

Bo edukacja to Dialog, Spotkanie, Rozmowa i Relacja. To Empatia, Zrozumienie (nie zawsze Porozumienie), Wsparcie i Rozwój. Siebie i innych. To nieustanny proces udoskonalania siebie i innych, a przynajmniej dążenia do doskonałości. To wiara w możliwości ucznia lub uczennicy, studenta lub studentki, ale i w możliwości swoje jako tutora/tutorki. To także, chociaż nie wyłącznie, dobry warsztat metodyczny, gdyż kształcenie to w dużej części po prostu rzemiosło.

Edukacja to – w moim rozumieniu – nauczanie i uczenie się jak najbardziej spersonalizowane, czyli uszyte na miarę możliwości nauczyciela, warunków kontekstu zewnętrznego i potrzeb osoby uczącej się. To nie pasmo samego szczęścia i sukcesów, ale proces żywy, organiczny, dynamiczny i wiodący do poczucia spełnienia u obu stron dialogu edukacyjnego. To trud i łzy, ale także łzy szczęścia.

Wspaniałe zadanie na całe życie dla tych, którzy wybrali ten zawód jako swoją misję!

Be-3