Publications

Tutoring jako spotkanie. Historie indywidualnych przypadków Beata Karpińska-Musiał

Ja i pisanie

Kiedyś pisałam… pisanie to rzeka

Myśli, słów, tchnienie wyobraźni, puls serca

Pozwala zaistnieć w alternatywie, odbić się w lustrze

chociaż bez dna byłaby to rzeka

Tym bardziej urzeka

Nie istnieje to, co nie w literze

Dopiero ślad pióra nadaje kształtu

W słowo mówione nie wierzę

By dotknąć serca, trzeba gwałtu

Na myśli.. komputerze…papierze… w eterze…

Pisać, to kochać swoje istnienie

Bo myśl to ego, a ego to mgła

Nie zapiszesz – ulecie, jak świtu mgnienie

Już poszła, rozeszła się…

Niebba oddechu łza

Studenckim piórem w tutorskim kałamarzuEdukacja spersonalizowana w uniwersytecieW trosce o jakość w ilości. Tutoring oksfordzki w Uniwersytecie Gdańskim

PMiędzykulturowość w glottodydaktyceisanie w życiu akademiczki…

to nieustanny wyścig z czasem. A także próba sił pomiędzy egoistycznym skupieniem na badaniach i ich wynikach, ubranych w odpowiednie słowa, a pukającymi do zamkniętych drzwi:

dziećmi

mężem

obiadem

imprezą

spacerem

wycieczką

wakacjami

zarabianiem pieniędzy

hobbyTutoring drogą do doskonałości akademickiej

sportem

kinem

książką inną niż naukowa

snem…

…….

W linku poniżej mój obecny dorobek, zgromadzony w ciągu ostatnich 15 lat. Zainteresowanych tym, jakie tematy tak bardzo konkurują z życiem codziennym (ale i je ubarwiają), nicują energię (ale i jej dodają), motywują do pracy (chociaż często ostatkiem sił), to zapraszam tutaj:

https://repozytorium.bg.ug.edu.pl/info/author/UOG498e9d2eee1e46f1965a315a0647ee70/Beata+Karpi%25C5%2584ska-Musia%25C5%2582?affil=&r=publication&tab=publications&lang=pl&cid=59744

poniżej kompletna lista aktualnych publikacji od najnowszej do najstarszej:

 1. Karpińska-Musiał Beata: Harcowanie na planie. Her-storia stawania się matką-akademiczką w polskim uniwersytecie, 2021, Lublin: Wyd. Episteme. ISBN 978-83-67049-16-0, 496 s.
 2. Karpińska-Musiał Beata: Tutoring akademicki na Filologicznym, Gazeta Uniwersytecka Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, nr  2 (166), 2021, s. 50-50
 3. Dziedziczak-Foltyn Agnieszka, Karpińska-Musiał Beata, Sarnat-Ciastko Adrianna: Tutoring drogą do doskonałości akademickiej: percepcja i implementacja personalizacji kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym w latach 2014-2019, 2020, Oficyna Wydawnicza Impuls, ISBN 978-83-8095-816-6, 196 s., 100 punktów
 4. Karpińska-Musiał Beata: Profesjonalizacja postaw społecznych nauczycieli akademickich – zasadność, cele i praktyka, W: Profesjonalizacja roli nauczyciela akademickiego / Sajdak-Burska Anna, Maciejowska Iwona (red.), Dydaktyka Akademicka , vol. 5, 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN 978-83-233-4818-4, s. 14-31, 20 punktów
 5. Karpińska-Musiał Beata, Orchowska Izabela: Introduction, Neofilolog, vol. 52, nr 2, 2019, s. 203-209, DOI:10.14746/n.2019.52.2.1
 6. Karpińska-Musiał Beata, Orchowska Izabela: Międzykulturowość jako przestrzeń dla transdyscyplinarnej metaanalizy w glottodydaktyce i pedagogice międzykulturowej – pola współ-/niezależności pojęć, paradygmatów i celów kształcenia, Neofilolog, vol. 52, nr 2, 2019, s. 389-410, DOI:10.14746/n.2019.52.2.12, 20 punktów
 7. Karpińska-Musiał Beata: Academic tutoring as quality teaching: how to empower students on their way to self-actualization and development?, W: Supporting doctoral students in their teaching role: handbook for teaching in higher education / Kovács Zsuzsa, Wach Anna (red.), 2019, Eötvös University Press, ISBN 978-963-284-936-2, s. 96-104, 5 punktów
 8. Karpińska-Musiał Beata: Academic tutoring as a space for building resilience in students: from structure to personal empowerment, Історико-педагогічні Студії, НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА, nr 11-12, 2018, s. 20-33
 9. Karpińska-Musiał Beata: Międzywydziałowy semestr PBL (Problem Based Learning) – innowacyjna praktyka dydaktyczna w ramach projektu Centrum Tutorów Uniwersytetu Gdańskiego, Tutoring Gedanensis, Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, vol. 3, nr 2, 2018, s. 13-19 , 1 punkt
 10. Karpińska-Musiał Beata: POWER-NET: academic tutoring in Poland as the object of research, institutional policy and reflective practice of tutors, Polish Journal of Educational Studies, PAN, vol. 71, nr 1, 2018, s. 154-170, DOI:10.2478/poljes-2018-0013, 10 punktów
 11. Karpińska-Musiał Beata, Panońko Magdalena: (red.)Tutoring jako spotkanie : historie indywidualnych przypadków, 2018, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-8124-289-9, 389 s., 5 punktów
 12. Karpińska-Musiał Beata, Zieliński Marcin: Nauczyciele nauczycielom: Centrum Tutorów, Laboratorium Inicjatyw Dydaktycznych oraz Doktoratorium Uniwersytetu Gdańskiego, W: Rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich: wybrane praktyki / Maciejowska Iwona, Sajdak-Burska Anna (red.), Dydaktyka Akademicka , nr 4, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN 978-83-233-4434-6, s. 23-34, 20 punktów
 13. Karpińska-Musiał Beata, Panońko Magdalena: Przedmowa, W: Tutoring jako spotkanie : historie indywidualnych przypadków / Karpińska-Musiał Beata, Panońko Magdalena (red.), 2018, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-8124-289-9, s. 9-11
 14. Karpińska-Musiał Beata: Szkolnictwo wyższe, W: Tutoring jako spotkanie : historie indywidualnych przypadków / Karpińska-Musiał Beata, Panońko Magdalena (red.), 2018, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-8124-289-9, s. 155-163, 5 punktów
 15. Karpińska-Musiał Beata: Szlifowanie diamentu w drodze na szczyt – (nie)przypadkowa podróż z Klaudią, W: Tutoring jako spotkanie : historie indywidualnych przypadków / Karpińska-Musiał Beata, Panońko Magdalena (red.), 2018, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-8124-289-9, s. 352-375, 5 punktów
 16. Karpińska-Musiał Beata: Tutoring akademicki – pomiędzy epistemą a doxą. Tożsamość metody w kontekście kształcenia uniwersyteckiego, W: Tutoring: teoria, praktyka, studia przypadków  / Czekierda Piotr, Fingas Bartosz, Szala Marcin (red.), 2018, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-8124-969-0, s. 129-145
 17. Karpińska-Musiał Beata: Tutoring na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego – w trosce o jakość w ilości, W: Tutoring: teoria, praktyka, studia przypadków  / Czekierda Piotr, Fingas Bartosz, Szala Marcin (red.), 2018, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-8124-969-0, s. 257-272
 18. Karpińska-Musiał Beata, Panońko Magdalena: Tutoring przestrzenią kształcenia ukierunkowanego na całościowy rozwój podopiecznego, W: Tutoring jako spotkanie : historie indywidualnych przypadków / Karpińska-Musiał Beata, Panońko Magdalena (red.), 2018, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-8124-289-9, s. 13-31, 5 punktów
 19. Karpińska-Musiał Beata: The educational rhetoric of empowerment in academic tutoring: The teacher’s and student’s perspectives, Beyond Philology: An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching, nr 14/1, 2017, s. 205-224, 7 punktów
 20. Karpińska-Musiał Beata: Tutorial akademicki w naukach filologicznych na tle założeń interakcyjnego dyskursu glottodydaktycznego – krytyczna analiza różnic i podobieństw, Neofilolog, vol. 49, nr 2, 2017, s. 217-233, DOI:10.14746/n.2017.49.2.05, 7 punktów
 21. Karpińska-Musiał Beata: The IQ Project – two years of academic tutoring at the Faculty of Languages, University of Gdańsk, Beyond Philology: An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching, nr 13, 2016, s. 391-403
 22. Karpińska-Musiał Beata: Edukacja spersonalizowana w uniwersytecie : ideologia – instytucja – dydaktyka – tutor, 2016, Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, ISBN 978-83-65148-86-5, 266 s., 25 punktów
 23. Karpińska-Musiał Beata: (red.)Studenckim piórem w tutorskim kałamarzu : tutoring akademicki w Uniwersytecie Gdańskim, 2016, Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, ISBN 978-83-65148-71-1, 409 s., 5 punktów
 24. Karpińska-Musiał Beata: (red.)W trosce o jakość w ilości : tutoring oksfordzki w Uniwersytecie Gdańskim, 2016, Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, ISBN 978-83-65148-72-8, 234 s., 5 punktów
 25. Karpińska-Musiał Beata: Czy tutoring akademicki jest skazany na elitarność? Szanse i rozczarowania w kontekście kształcenia systemowego w polskiej akademii, W: W trosce o jakość w ilości : tutoring oksfordzki w Uniwersytecie Gdańskim / Karpińska-Musiał Beata (red.), 2016, Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, ISBN 978-83-65148-72-8, s. 207-227, 5 punktów
 26. Karpińska-Musiał Beata: Przedmowa do części 1, W: Studenckim piórem w tutorskim kałamarzu : tutoring akademicki w Uniwersytecie Gdańskim / Karpińska-Musiał Beata (red.), 2016, Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, ISBN 978-83-65148-71-1, s. 19-23
 27. Karpińska-Musiał Beata: Przedmowa do części 2, W: Studenckim piórem w tutorskim kałamarzu : tutoring akademicki w Uniwersytecie Gdańskim / Karpińska-Musiał Beata (red.), 2016, Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, ISBN 978-83-65148-71-1, s. 141-150
 28. Karpińska-Musiał Beata: Przedmowa do części 3, W: Studenckim piórem w tutorskim kałamarzu : tutoring akademicki w Uniwersytecie Gdańskim / Karpińska-Musiał Beata (red.), 2016, Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, ISBN 978-83-65148-71-1, s. 393-394
 29. Karpińska-Musiał Beata: Tutorial as a quality teaching methodology at the Faculty of Languages at a Polish university, W: Language education : controversies, observations and proposals / Stanulewicz Danuta, Janczukowicz Karolina, Rocławska-Daniluk Małgorzata (red.), Gdańsk Studies in Language, nr 10, 2016, Peter Lang, ISBN 978-3-631-65880-2, s. 59-76, 5 punktów
 30. Karpińska-Musiał Beata: Wprowadzenie, W: Studenckim piórem w tutorskim kałamarzu : tutoring akademicki w Uniwersytecie Gdańskim / Karpińska-Musiał Beata (red.), 2016, Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, ISBN 978-83-65148-71-1, s. 11-15
 31. Karpińska-Musiał Beata: Wprowadzenie, W: W trosce o jakość w ilości : tutoring oksfordzki w Uniwersytecie Gdańskim / Karpińska-Musiał Beata (red.), 2016, Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, ISBN 978-83-65148-72-8, s. 7-27
 32. Karpińska-Musiał Beata, Orchowska Izabela: Profesjonalizm nauczyciela akademickiego na studiach neofilologicznych w Polsce wobec zjawiska wielodyskursywności w glottodydaktyce, Neofilolog, nr 45/2, 2015, s. 245-257, 7 punktów
 33. Karpińska-Musiał Beata: Międzykulturowość w glottodydaktyce : o związku świadomości metajęzykoznawczej z kompetencją międzykulturową w akademickim kształceniu nauczycieli języków obcych, 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-306-6, 212 s., 25 punktów
 34. Karpińska-Musiał Beata: Tutoring akademicki jako metoda kształcenia projakościowego w ramach masowego uniwersytetu w Polsce: edukacyjne wykluczenie czy racjonalny kompromis?, W: Różnice, edukacja, inkluzja / Komorowska-Zielony Alicja, Szkudlarek Tomasz (red.), Ars Educandi. Monografie, nr 5, 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-354-7, s. 135-143, 5 punktów
 35. Karpińska-Musiał Beata: Tutoring akademicki – pomiędzy epistemą a doxą. Tożsamość metody w kontekście kształcenia uniwersyteckiego, W: Turoring : teoria, praktyka, studia przypadków / Czekierda Piotr, Fingas Bartosz, Szala Marcin (red.), 2015, Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-8169-7, s. 123-139, 5 punktów
 36. Karpińska-Musiał Beata: Tutoring naukowy, czyli relacja Uczeń-Mistrz w kontekście dydaktyki języka obcego (zarys problematyki), W: Coaching i tutoring : w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej / Malinowski Jan A., Wesołowska Agata (red.), 2015, Wydawnictwo Edukacyjne “AKAPIT”, ISBN 978-83-63955-37-3, s. 42-44, 5 punktów
 37. Karpińska-Musiał Beata: Tutoring na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego – w trosce o jakość w ilości, W: Turoring : teoria, praktyka, studia przypadków / Czekierda Piotr, Fingas Bartosz, Szala Marcin (red.), 2015, Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-8169-7, s. 244-255, 5 punktów
 38. Karpińska-Musiał Beata, Orchowska Izabela: Świadomość przedmiotowa i epistemologiczna nauczyciela – refleksyjnego praktyka z perspektywy polskiej glottodydaktyki, Neofilolog, nr 43/1, 2014, s. 25-38, 7 punktów
 39. Karpińska-Musiał Beata, Dziedziczak-Foltyn Agnieszka: At students’ service – tutoring and coaching as innovative methods of acdemic education in Poland, W: Edulearn 14: 6th international conference on Education and New Learning Technologies : Barcelona, Spain. 7th-9th of July, 2014 : conference proceedings  / Gómez Chova L., López Martínez A., Candel Torres I. (red.), EDULEARN Proceedings, 2014, IATED Academy, ISBN 978-84-617-0557-3, s. 6057-6064, 5 punktów
 40. Karpińska-Musiał Beata: Refleksyjność nauczyciela jako postulat w dobie ponowoczesnego recentywizmu : obszary, problemy i nadzieje na polu glottodydaktyki, W: Culture and creativity in discourse studies and foreign language pedagogy / Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Lankiewicz Hadrian, Szczepaniak-Kozak Anna (red.), 2014, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica, ISBN 978-83-62617-41-8, s. 195-208, 5 punktów
 41. Karpińska-Musiał Beata: KRK dla szkolnictwa wyższego w Polsce jako okazja do przekształceń w sferze kompetencji w glottodydaktyce. Komunikat z wstępnych badań na temat formułowania i walidacji efektów kształcenia w ramach szkolnictwa wyższego, Neofilolog, nr 40/1, 2013, s. 79-92, 7 punktów
 42. Karpińska-Musiał Beata: Revising academic discourse – intercultural rhetorical competence of a lecturer in postmodern Europe, 2013, Rhetorik in Europa: Konvergenz und Divergenz in der Entwicklung 2013, referat wygłoszony
 43. Karpińska-Musiał Beata: O dwóch rodzajach krytycznego podejścia do zmiany wśród neofilologów na polskich uniwersytetach, Ars Educandi, vol. 9, 2012, s. 284-305, DOI:10.26881/ae.2012.09.18
 44. Karpińska-Musiał Beata: Praca licencjacka jako przykładowe narzędzie krytycznej analizy dyskursu lekcyjnego, Języki Obce w Szkole, nr 4, 2012, s. 79-86
 45. Karpińska-Musiał Beata: Tutoring akademicki jako rekonstrukcja relacji Uczeń-Mistrz wobec umasowienia kształcenia wyższego. Próba wplecenia koncepcji w kontekst wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia jako jednego z kryteriów akredytacji uczelni wyższych, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 2 (40), 2012, s. 55-70
 46. Karpińska-Musiał Beata: Kreatywność wynegocjowana w kształceniu językoznawczym : zderzenie perspektyw nauczyciela i studenta, W: Interkulturowość, kreatywność, refleksyjność w dydaktyce języków obcych, 2012, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, ISBN 978-83-62617-09-8, s. 123-132, 4 punkty
 47. Karpińska-Musiał Beata: Kurs językoznawstwa jako wprowadzenie do kompetencji międzykulturowej na poziomie kształcenia filologicznego, W: Kompetencje tłumacza : tom dedykowany Profesor dr hab. Elżbiecie Tabakowskiej, 2012, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej “Tertium”, ISBN 978-83-61678-52-6, s. 37-46, 4 punkty
 48. Karpińska-Musiał Beata: Czy można przezwyciężyć sokratejską aporię w postmodernistycznej wizji dialogu międzykulturowego?, W: Dialog: idea i doświadczenie / Kruszyńska Sabina, Bembennek Krystyna, Krupecka Iwona (red.), 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7326-770-1, s. 44-55, 4 punkty
 49. Karpińska-Musiał Beata: O strukturalnej i symbolicznej przemocy wobec dziecka w szkole głosem rodzica-nauczyciela, W: Tożsamość teorii wychowania / Papież Jan (red.), 2011, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, ISBN 978-83-7587-643-7, s. 309-323, 4 punkty
 50. Karpińska-Musiał Beata: Podmiot w relacji z Innym w kategoriach filozofii języka i tożsamości kulturowej, W: Wielokulturowość: konflikt czy koegzystencja? / Śliz Anna, Szczepański Marek S. (red.), 2011, Wydawnictwo IFiS PAN, ISBN 978-83-7683-039-1, s. 257-273, 4 punkty
 51. Karpińska-Musiał Beata: Kreatywność w edukacji językowej – kompetencja niedostatecznie obudzona, 1-12 s., 2011, VI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna Ustroń/Gliwice 2011 2011, referat wygłoszony
 52. Karpińska-Musiał Beata: Uniwersalizm w językoznawstwie – deja vu czy jamais vu? Pytanie o nowy paradygmat językoznawstwa w kontekście filozofii języka, semiotyki oraz “rewolucji kognitywistycznej”, W: Edukacja dla przyszłości / Zaniewski Jan, Serwicka-Kapała Anna (red.), vol. 8, 2010, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, ISBN 978-83-60432-66-2, s. 129-142, 3 punkty
 53. Karpińska-Musiał Beata: Philosophy – metalinguistic awareness – competence: a toolkit for intercultural understanding. The perspectives of E. Levinas and M. Byram in the subject of intercultural pedagogy, 2010, 5th Łódź Symposium “New developments in linguistic pragmatics” 2010.
 54. Karpińska-Musiał Beata: Intercultural pragmatic competence in the awareness of Polish and German students of English as a foreign language. The analysis of self-evaluation and institutional background. W: Learning in Academia. Socio-cultural and Political Perspectives. M. Cackowska (red.), Wydawnictwo UG, Gdańsk 2009, s.118-130. ISBN 978-83-7326-607-0
 55. 54. Karpińska-Musiał Beata: Intercultural pragmatic competence in the awareness of Polish and German students of English a foreign language. The analysis of self-evaluation and instistutional background, W: Learning in academia: socio-cultural and political perspectives / Cackowska Małgorzata (red.), Ars Educandi. Monographs, nr 1, 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7326-607-0, s. 118-130, 3 punkty
 56. Karpińska-Musiał Beata: Intercultural pragmatics in academic curriculum – a hard nut to crack?, W: Pragmatics applied to language teaching and learning / Morón Reyes Gómez[i in.](red.), 2009, Cambridge Scholars Publishing, ISBN 978-1-4438-0972-6, s. 198-220, 3 punkty
 57. Karpińska-Musiał Beata: Treść, rola i pozycja wiedzy metajęzykoznawczej w kształceniu kompetencji międzykulturowej glottodydaktyków, W: Komunikacja społeczna w edukacji: inspiracje, analizy, działania / Nowak-Dziemianowicz Mirosława, Czerwiński Kazimierz, Maliszewski Wojciech J. (red.), 2009, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978-83-7611-330-2, s. 263-279, 3 punkty
 58. Karpińska-Musiał Beata: The place of intercultural competence in the academic curriculum of foreign language teacher education, w: Interdisciplinary Perspectives in Foreign Language Teacher Education, red. K. Bogacki, B. Głowacka, D. Potocka, Wydawnictwo UwB : Białystok 2008, s. 191-200. ISBN 978-83-7431-148-9
 59. Karpińska-Musiał Beata : The function of meta-language in the process of gaining intercultural pragmatic competence by foreign language teachers, w: Językoznawstwo a dydaktyka języków obcych. Teoria I Praktyka. Red. Jacek Florczak I Mieczysław Gajos, Warszawa 2008, s. 49-59. ISBN 978-83-88529-79-5.
 60. Karpińska-Musiał Beata: Nauczyciel i jego kompetencja interkulturowa w obliczu globalizacji języka angielskiego jako obcego, W: Nauczanie języków obcych w szkole wyższej / Harbig Anna Maria (red.), 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ISBN 978-83-7431-187-8, s. 137-149, 3 punkty
 61. Karpińska-Musiał Beata: The place of intercultural competence in the academic curriculum of foreign language teacher education, W: Interdisciplinary perspectives in foreign language teacher education / Bogacki Krzysztof, Głowacka Barbara, Potocka Dorota (red.), 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ISBN 978-83-7431-148-9, s. 191-200, 3 punkty
 62. Karpińska-Musiał Beata: Intercultural speaker jako odpowiedź na współczesne wyzwania globalnego społeczeństwa wiedzy: analiza procesu nabywania kompetencji międzykulturowej przez ucznia i nauczyciela języków obcych, W: Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym: nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych / Krieger-Knieja Jolanta, Paprocka-Piotrowska Urszula (red.), 2006, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ISBN 83-7306-315-3, s. 261-272, 3 punkty