Publications

Tutoring jako spotkanie. Historie indywidualnych przypadków Beata Karpińska-Musiał

Ja i pisanie

Kiedyś pisałam… pisanie to rzeka

Myśli, słów, tchnienie wyobraźni, puls serca

Pozwala zaistnieć w alternatywie, odbić się w lustrze

chociaż bez dna byłaby to rzeka

Tym bardziej urzeka

Nie istnieje to, co nie w literze

Dopiero ślad pióra nadaje kształtu

W słowo mówione nie wierzę

By dotknąć serca, trzeba gwałtu

Na myśli.. komputerze…papierze… w eterze…

Pisać, to kochać swoje istnienie

Bo myśl to ego, a ego to mgła

Nie zapiszesz – ulecie, jak świtu mgnienie

Już poszła, rozeszła się…

Niebba oddechu łza

Studenckim piórem w tutorskim kałamarzuEdukacja spersonalizowana w uniwersytecieW trosce o jakość w ilości. Tutoring oksfordzki w Uniwersytecie Gdańskim

PMiędzykulturowość w glottodydaktyceisanie w życiu akademiczki…

to nieustanny wyścig z czasem. A także próba sił pomiędzy egoistycznym skupieniem na badaniach i ich wynikach, ubranych w odpowiednie słowa, a pukającymi do zamkniętych drzwi:

dziećmi

mężem

obiadem

imprezą

spacerem

wycieczką

wakacjami

zarabianiem pieniędzy

hobbyTutoring drogą do doskonałości  akademickiej

sportem

kinem

książką inną niż naukowa

snem…

…….

W linku poniżej mój obecny dorobek, zgromadzony w ciągu ostatnich 15 lat. Zainteresowanych tym, jakie tematy tak bardzo konkurują z życiem codziennym (ale i je ubarwiają), nicują energię (ale i jej dodają), motywują do pracy (chociaż często ostatkiem sił), to zapraszam tutaj:

https://repozytorium.bg.ug.edu.pl/info/author/UOG498e9d2eee1e46f1965a315a0647ee70/Beata+Karpi%25C5%2584ska-Musia%25C5%2582?affil=&r=publication&tab=publications&lang=pl&cid=59744