TUTORING AND COURSES

Pracuję w zawodzie nauczyciela języka angielskiego od 30 lat, od 15 lat jako akademiczka kształcąca nauczycieli języków obcych. Od 5 lat pracuję też jako tutorka akademicka oraz edukatorka i superwizorka tutorów z całej Polski. W 2013 roku uzyskałam certyfikat tutora 1 stopnia, a w 2019 akredytację tutorską od Collegium Wratislaviense. Oba szkolenia doskonalące to łącznie 112 godzin kursu oraz 4 superwizje indywidualne. Równolegle w czasie przeprowadziłam 4 tutoriale indywidualne w Uniwersytecie Gdańskim, jeden 4-letni z uczniem gimnazjum/liceum oraz… kilkaset godzin szkoleniowych dla tutorów szkolnych i akademickich. Dodatkowo, w grudniu 2018 roku ukończyłam kurs mentoringu (Stowarzyszenie PROMENTOR) akredytowany przez Insitute of Leadership and Management w Londynie. W Uniwersytecie Gdańskim od 15 lat prowadzę przedmioty autorskie z zakresu dydaktyki akademickiej, komunikacji międzykulturowej, teorii komunikacji, pedagogiki i językowych aspektów psychologii mediów. W 2015 roku otrzymałam nominację do nagrody FRSE za podejmowanie działań na rzecz jakości kształcenia w uczelni, a w 2017 – nagrodę dla UG za wdrożenia tutoringu w uniwersytecie i popularyzację efektów Projektu IQ w postaci publikacji naukowych oraz prasowych.

Oferuję współpracę w poniżej wymienionych zakresach:

  • tutoringu indywidualnego dla studentów uczelni wyższych
  • mentoringu indywidualnego dla praktykujących, doświadczonych nauczycieli
  • mentoringu dla szkół oraz jednostek uczelnianych w zakresie personalizacji i podnoszenia jakości kształcenia
  • kursów doskonalących dla nauczycieli szkolnych i akademickich o różnych profilach dyscyplinarnych – patrz zakładka TEACHER TRAINING PORTFOLIO

 

ZAPRASZAM DO KONTAKTU!

Be-3

lingbet@gmail.com