Tutoring drogą do doskonałości akademickiej — Wczoraj przeczytane

Wpis poświęcony książce zatytułowanej Tutoring drogą do doskonałości akademickiej. Percepcja i implementacja personalizacji kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym w latach 2014 – 2019, autorstwa Agnieszki Dziedziczak-Foltyn, Beaty Karpińskiej-Musiał i Adrianny Sarnat-Ciastko rozpocznę od przytoczenia definicji tutoringu, którą przyjmują wymienione wyżej Panie, publikując na końcu omawianej monografii “Wykaz terminów związanych z tutoringiem”. Według nich tutoring to: […]

Tutoring drogą do doskonałości akademickiej — Wczoraj przeczytane

Pozwalam sobie przywołać “u siebie” dzisiejszy wpis Pana Profesora Romana Lepperta, którego dokonał on na swoim blogu poświęconym książkom wartym przeczytania. Jest do dla nas – autorek tej pozycji – duży zaszczyt i przyjemność, że ceniony w Polsce pedagog zwrócił uwagę na pracę, jaką wykonałyśmy w minionym roku nad opracowaniem jak to Pan Profesor ujął “raportu badawczego” na temat status quo tej akurat formy personalizacji kształcenia wyższego w ostatnim pięcioleciu w naszym kraju. Opisana w książce nie tylko teoretycznie, ale także empirycznie (na podstawie wywiadów z przedstawicielami władz różnych uczelni) rzeczywistość akademicka, to świat jeszcze sprzed pandemii Covid-19. Świat, w którym wszyscy mieliśmy do dyspozycji multum opcji współpracy ze studentami, szukaliśmy najlepszych rozwiązań, obserwowaliśmy tendencje demograficzne, staraliśmy się dbać o jakość w dynamicznie rozwijających się warunkach dydaktycznych, instytucjonalnych i politycznych. Nie przewidziałyśmy jeszcze jako Autorki, że od marca 2020 ta rzeczywistość dokona kolejnego zwrotu.

Tutoring z racji jego z jednej strony uniwersalizmu (długiej tradycji) a z drugiej – adaptacyjności wobec ponowoczesności (z racji aksjologicznych założeń, które okazują się uniwersalne) może okazać się jednym z rozwiązań aplikowalnych także w obecnych warunkach: na progu transformacji edukacji w globalnym, europejskim a przy tym także polskim wydaniu.

Zachęcamy do lektury i dziękujemy Panu Profesorowi za tak uprzejmą i merytorycznie treściwą rekomendację.

Be-3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s